e-Doręczenia – ważne zmiany w komunikacji z instytucjami i zawodami zaufania publicznego

Postępująca cyfryzacja oznacza wiele zmian w komunikacji między urzędami, instytucjami i przedsiębiorcami a obywatelami. Wdrożenie systemu doręczeń elektronicznych ma nastąpić od 30 grudnia 2023 r. Choć Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na 1 stycznia 2025 r., to prędzej czy później z e-Doręczeniami będzie miał okazję spotkać się każdy. W pierwszej kolejności, obowiązek wprowadzenia komunikacji elektronicznej obejmie podmioty publiczne i prywatne (w tym przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), a także zawody zaufania publicznego.