POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES PORTALU https://rlhub.pl/

 

1. Informacje ogólne

 1. Współadministratorami danych osobowych (czyli podmiotami które wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych) osób korzystających z portalu https://rlhub.pl/ są:
  1. Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (Pl. Konesera 10a), zwany dalej „RKLegal”;
  2. AVS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marconich 3), zwana dalej „AVS”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych RKLegal jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych AVS jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
 4. Współadministratorzy są właścicielami portalu https://rlhub.pl/, wspólnie administrując danymi osób fizycznych będących Klientami lub potencjalnymi Klientami, odwiedzającymi stronę https://rlhub.pl/ i określając szczegółowe cele ich przetwarzania.
 5. Każdy ze współadministratorów samodzielnie odpowiada za realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków w odniesieniu do podawania informacji dotyczących celów i zasad przetwarzania danych.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Poprzez portal https://rlhub.pl/ współadministrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe.
 2. Współadministrator może zbierać dane osobowe (w szczególności w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości), w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na stroniehttps://rlhub.pl/, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przedstawienia oferty.
 3. W powyższym przypadku przetwarzanie danych może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1  lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i umożliwienie skorzystania z funkcjonalności portalu https://rlhub.pl/).
 4. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne, z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z wybranym współadministratorem.

 

3. Pliki cookies

 1. Portal https://rlhub.pl/ używa plików cookies, a współadministrator przetwarza znajdujące się w nich dane osobowe na potrzeby utrzymania i optymalizacji portalu.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www, przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Przetwarzane przez współadministratora dane zawarte w plikach cookies mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Gromadzone adresy IP są anonimowe.
 4. Przetwarzane przez współadministratora dane zawarte w plikach cookies służą do prowadzenia analityki strony www, tj. do monitorowania liczby użytkowników oraz ich zachowania na stronie, w celu usprawniania funkcjonalności portalu.
 5. Użytkownik może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu dostępu współadministratora do informacji zawartych wplikachcookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 6. Pliki cookies będą przetwarzane przez okres określony wustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 7. Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne, ale brak podania informacji w nich zawartych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności oferowanych przez portal https://rlhub.pl/.

Ustawienia plików cookies

 

4. Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

 1. Współadministrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.
 2. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Współadministrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Współadministrator udostępnia dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania portalu https://rlhub.pl/.
 5. Współadministrator nie będzie udostępniał danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Współadministrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza współadministrator przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 8. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza współadministrator przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Korzystanie z profilu na portalu Linkedin 

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających z profilu RL Hub na platformie LinkedIn są przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do RL Hub, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów RL Hub osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez LinkedIn IrelandUnlimited Company danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących Użytkowników.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company zasady funkcjonowania platformy LinkedIn wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników profilu RL Hub na platformie LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Wspładministratorów w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników profilu RL Hub na platformie IInkedIn można znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami RL Hub danych, przestać obserwować profil RL Hub na platformie Linkedin lub usunąć konto w serwisie.