Prawne i procesowe aspekty zarządzania sporami leasingowymi

Sprawy leasingowe, z uwagi na swoją unikalną naturę i skomplikowane reguły, nie należą do najprostszych spraw do rozstrzygnięcia. Wyzwania te wynikają nie tylko ze specyficznej konstrukcji umów leasingowych, ale również z procedur prawnych i procesowych, które w przypadku leasingu niekoniecznie są korzystne dla firm leasingowych. Dlatego ważne jest, aby strony już od początku były świadome możliwości wydłużonego czasu trwania procesów sądowych oraz związanych z tym kosztów. Często zalecanym rozwiązaniem jest dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, na przykład poprzez podjęcie próby mediacji. W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się pomoc doświadczonego pełnomocnika, który swoimi rekomendacjami dostosowanymi do indywidualnej sytuacji może skierować sprawę na tor najkorzystniejszy dla klienta.

e-Doręczenia – ważne zmiany w komunikacji z instytucjami i zawodami zaufania publicznego

Postępująca cyfryzacja oznacza wiele zmian w komunikacji między urzędami, instytucjami i przedsiębiorcami a obywatelami. Wdrożenie systemu doręczeń elektronicznych ma nastąpić od 30 grudnia 2023 r. Choć Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na 1 stycznia 2025 r., to prędzej czy później z e-Doręczeniami będzie miał okazję spotkać się każdy. W pierwszej kolejności, obowiązek wprowadzenia komunikacji elektronicznej obejmie podmioty publiczne i prywatne (w tym przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), a także zawody zaufania publicznego.

Windykacja przedmiotów leasingu za granicą – źródła sukcesu

W naszej praktyce niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której polska firma leasingowa musi zwindykować należący do siebie przedmiot – zwykle auto, ale też np. jacht w innym kraju. Wbrew pozorom, mimo że funkcjonujemy w europejskim systemie prawnym, nawet na terenie UE odzyskiwanie przedmiotu leasingu może przebiegać według zupełnie różnych schematów. Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę w takiej sytuacji? Na naszym blogu podpowiada Andrzej Mańkowski.

Czy windykator terenowy powinien być detektywem? Prawo a praktyka. (Usługi detektywistyczne a RODO)

Windykator to w uproszczeniu osoba zajmująca się odzyskiwaniem długów od osób lub podmiotów zadłużonych w imieniu lub na zlecenie wierzyciela. Jego głównym zadaniem jest kontaktowanie się z dłużnikami w celu uzyskania spłaty zaległych płatności. Windykatorzy mogą działać w imieniu wierzycieli lub być zatrudniani przez firmy windykacyjne, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów. W ramach swojej pracy windykatorzy mogą stosować różne metody, takie jak pisanie listów, dzwonienie lub wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjowanie planów spłaty długu, czy wizyty osobiste.

Ochrona danych osobowych w sektorze leasingu

GDPR, czyli general data protection regulation, a po polsku Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to dokument, które znają już wszyscy. Obowiązków dla przedsiębiorców wynikających z ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jest wiele. RODO zmieniło podejście do ochrony danych osobowych w całej Europie. Nie ominęło również firm oferujących usługi leasingu.

Branża Leasingowa w 2023 roku – na co zwrócić uwagę?

Branża leasingowa po spadku wywołanym pandemią koronawirusa dziś notuje znaczny wzrost portfela leasingodawców. Nie należy jednak zapominać, że większa liczba zawartych umów to jednocześnie większa liczba niewypłacalnych leasingobiorców. Jak radzić sobie z niewypłacalnym klientem leasingowym? Z jakich rozwiązań skorzystać, podpowiadamy na naszym blogu.

Windykować własnymi zasobami, czy ze wsparciem ekspertów?

We współczesnym świecie, w dobie powszechnej dostępności do informacji, w tym informacji prawniczej, przedsiębiorcy często uznają, że mogą sami poradzić sobie z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów.  Wychodzą bowiem z założenia, że wszelkie niezbędne informacje w przedmiocie skutecznego odzyskania należności, znajdą w internecie. Podejmują tym samym działania, które nie zawsze są adekwatne do konkretnej sprawy, bazując na informacjach ogólnych, które mogą przynieść więcej strat niż korzyści.