Prawne i procesowe aspekty zarządzania sporami leasingowymi

Sprawy leasingowe, z uwagi na swoją unikalną naturę i skomplikowane reguły, nie należą do najprostszych spraw do rozstrzygnięcia. Wyzwania te wynikają nie tylko ze specyficznej konstrukcji umów leasingowych, ale również z procedur prawnych i procesowych, które w przypadku leasingu niekoniecznie są korzystne dla firm leasingowych. Dlatego ważne jest, aby strony już od początku były świadome możliwości wydłużonego czasu trwania procesów sądowych oraz związanych z tym kosztów. Często zalecanym rozwiązaniem jest dążenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, na przykład poprzez podjęcie próby mediacji. W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się pomoc doświadczonego pełnomocnika, który swoimi rekomendacjami dostosowanymi do indywidualnej sytuacji może skierować sprawę na tor najkorzystniejszy dla klienta.

Czytaj dalej